Dona Cançó

¡Les teves dades es van enviar amb èxit!

dona@donacanco.com

Tel: 648188169

Despatx Dona Cançó
Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30,

08035 Barcelona

torre_jussana_vertical.jpg

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de Dona Cançó.

 

Les dades facilitades poden ser usades com a: 

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la petició o consulta que es faci. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Subscripció mails informatius: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de subscriptors, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de enviar  informació dels nostres serveis o qüestions que considerem que poden ser d'interès. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la voluntat de no rebre més correus.

En qualsevol cas es pot indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.  a  gestio@donacanco.com