QUÈ POTS CONTRACTAR?


Us oferim tot tipus d'opcions per contractar en els vostres events.

DONA MÚSICA

FESTIVAL SORORITÉ

 

 

Uns quants concerts en diferents dies (cartell a la carta).

Diverses artistes per una mateixa data (
a concretar).

CONCERTS

Concerts : grup o solista (a la carta).

CREEM UN ACTE EN CONCRET

Participació adaptada al vostre esdeveniment.

#cantautora #rock #rap #jazz #empoderament femení #reivindicatiu #LGTBI...

DONA PERFORMANCE

R e i v i n d i c a c i ó  a r t í s t i c a  f e n t  s e r v i r  l a  c o l · l e c t i v i t a t  c o m  u n i n s t r u m e n t  p o è t i c o  p o l í t i c

 

PERFORMANCE PROPIES

 

 

Idees creades des de l'equip artístic del Dona Cançó

(Duració: a partir de 30 minuts).

PERFORMANCE A LA CARTA

Idees que vulgueu desenvolupar i l'equip artístic del Dona Cançó adapta i adequa.

CORAL PERFORMANCE #METOO

"FARTA" "RESILIÈNCIA DONA-NATURA" "HONRAR A LA VIDA"

(Duració: a partir de 30 minuts).

#8M #empoderament femení #25N #prevenció violència de gènere #sororitat ...

 

DONA ESCÈNICA ( E s p e c t a c l e s )

CABARET FEMINISTA

" E l R e t o r n d e L i l i t h "

Combinat d'artistes Dona Cançó (duració de 1 a 2 hores)

#empoderament femení #col.lectiu #música #humor...

OBRA DE TEATRE

Companyia o artista.

MULTIDISCIPLINARI

Adaptació a propostes concretes.

#narradora de contes #infantil #adults #monòleg #humor #drama #reivindicatiu #LGTBI...

DONA a la CARTA

Combinat d'artistes Dona Cançó en diverses disciplines, a partir de 2 artistes.
(Duració: 20/ 30 minuts per artista)

#música #clown #narradora #poeta #pintura #mural #apoderament femení ...

CONTACTA'NS

648188169

SEGUEIX-!

CONTACTA ´NS

648188169

SEGUEIX-!

  • Facebook - círculo blanco
  • YouTube - círculo blanco
  • Instagram - Círculo Blanco
Dona Cançó 2020