top of page

Sí, Feminista! Aquest 8 de març la nostra boca també va florir!

(Castellano abajo)"Calladeta estàs més guapa" quantes vegades ens ho han dit.

Quantes vegades ho hem dit nosaltres, quantes vegades fins i tot ens ho hem dit mentalment a nosaltres mateixes.

Ha arribat el moment de canviar de paradigma, de dir prou!

Ha arribat el moment d’expressar el que pensem sense por, sense la llosa de l'educació que ens ha volgut sotmeses i callades durant anys i anys.

Tot i això mai ens han arribat a callar del tot; no obstant les dificultats hi ha hagut dones valentes que s'han atrevit a parlar alt i clar i que han escollit ser fidels a elles mateixes. Seguim el seu exemple!

Ha arribat el moment de confiar en el fet que expressar el que pensem és enriquidor, no només per a nosaltres sinó per construir una xarxa de dones diverses, amb qui poder compartir opinions diverses, punts de vista, amb qui poder parlar de les diferències que ens fan encara més fortes.


És una crida a l'empoderament de cadascuna de nosaltres per rebel·lar-nos al "calladita estás más guapa" i cultivar el nostre discurs per ser capaces d'expressar-nos amb llibertat, perdent la por a dir en públic el que pensem i també per reconèixer que a vegades no tenim coneixements suficients i demanar que ens ensenyin.


A la lluita feminista li calen dones valentes que a més d'actuar, porten el seu discurs d'empoderament femení als debats, als espais comuns.

Però també li calen dones que més anònimament i des de les possibilitats de cadascuna, llegeixin, comparteixin, discuteixin de feminisme i s'atreveixen a proposar millores.

Fa unes setmanes, al nostre blog del cervell, parlàvem justament de la importància de tenir un discurs afinat i crític. Així i tot, cultivar la nostra ment no és suficient, també hem de parlar.


Per anys hem estat callades, ara ens toca a les dones explicar com veiem el món, com l’interpretem.


Hem de parlar també per totes aquelles dones que (ja) no poden parlar, en el fons tenim el privilegi de la llibertat d'expressió, tot i estar amenaçada en alguns moments.


Usem aquest privilegi de la millor manera possible, de forma intel·ligent.


El logo de la nostra Associació és una boca, justament per simbolitzar la veu de les dones!


 

(🇪🇸 Castellano)


Sí, ¡Feminista! ¡Este 8 de marzo nuestra boca también floreció!

Si feminista, campaña 8 de marzo asociación de mujeres Dona Canco

"Calladita estás más guapa"... ¿cuántas veces nos lo han dicho?

¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotras, cuántas veces incluso nos lo hemos dicho mentalmente a nosotras mismas?

Ha llegado el momento de cambiar de paradigma, de decir ¡basta!

Ha llegado el momento de expresar lo que pensamos sin miedo, sin la losa de la educación que nos ha querido sometidas y calladas durante décadas y décadas.

Aun así nunca han llegado a callarnos del todo; no obstante las dificultades ha habido mujeres valientes que se han atrevido a hablar alto y claro y que han escogido ser fieles a ellas mismas. ¡Sigamos su ejemplo!

Ha llegado el momento de confiar en que expresar lo que pensamos es enriquecedor, no solo para nosotras, sino para construir una red de mujeres diversas, con quien poder compartir opiniones diversas, puntos de vista, con quien poder hablar de las diferencias que nos hacen todavía más fuertes.


Es un llamamiento al empoderamiento de cada una de nosotras para rebelarnos contra el "calladita estás más guapa" y cultivar nuestro discurso para ser capaces de expresarnos con libertad, perdiendo el miedo a decir en público lo que pensamos y también para reconocer que a veces no tenemos conocimientos suficientes y pedir que otras nos enseñen.


En la lucha feminista hacen falta mujeres valientes que además de actuar, lleven su discurso de empoderamiento femenino a los debates, a los espacios comunes.

Pero también le hacen falta mujeres que más anónimamente y desde las posibilidades de cada una, lean, compartan, discutan de feminismo y se atrevan a proponer mejoras.

Hace unas semanas, en nuestro blog del cerebro, hablábamos justamente de la importancia de tener un discurso afinado y crítico. Aun así, cultivar nuestra mente no es suficiente, también tenemos que hablar.


Por años hemos sido calladas, ahora nos toca a las mujeres explicar cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos.


Tenemos que hablar también por todas aquellas mujeres que (ya) no pueden hablar, en el fondo tenemos el privilegio de la libertad de expresión, a pesar de estar amenazada en algunos momentos.


Usemos este privilegio de la mejor manera posible, de forma inteligente.


El logotipo de nuestra Asociación es una boca, justamente para simbolizar… ¡la voz de las mujeres!


Autora:

Sandra Mayorga42 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page