top of page

Sí, feminista! Accepto Cuidar-me a la meva mateixa primer

(Castellano abajo)


"El viatge més llarg que faràs a la teva vida és el que va del teu cap al teu cor"

(dita sioux)En castellà hi ha una paraula per definir allò que ens diu el cor "corazonadas" que

Altres llengües parlen de "sentiment d'entranyes" o de "pre-sentiment". El que és innegable és que tothom podem dir que alguna vegada hem sentit allò que surt des de les profunditats de nosaltres i que no és ben bé un raonament o un pensament definit, tampoc és una sensació; podríem dir que és una veueta interior que ens parla.


L'educació que hem tingut durant les darreres dècades al món Occidental ens ha inculcat que "ens definim per allò que fem i no per allò que som", a partir d'aquí hem deixat d'escoltar-nos per saber què volem SER realment.

La urgència de la productivitat ha originat generacions de "morts en vida", persones que se centren a acumular béns materials pensant que això els durà la felicitat en comptes de trobar quelcom que de veritat els apassioni.

La felicitat no té res a veure amb allò que posseïm i si no som capaces d'agrair pel que tenim, difícilment podrem gaudir realment de la vida.


Llavors, si tothom té la capacitat d'intuïció, com és que és tan difícil connectar amb ella?


El secret és respirar, en silenci.

La respiració conscient propicia l'entrenament de la capacitat d'escoltar-nos, augmenta el nivell d'intuïció.


Estudis recents mostren que en realitat el flux d'informació segueix un ordre completament diferent de l'ordre jeràrquic que posa el cervell al primer nivell, ja que s'ha observat que el primer a rebre la informació és el cor, més tard la ment ho processa i és només llavors quan ens adonem que "sabem" i el cos manifesta la informació (pell de gallina...).


Si tothom té la possibilitat de "pre-sentir", com podem connectar amb aquesta part nostra tan sàvia?


El cor té les respostes 💜

El cor ens avisa abans que les coses passin, ens fa pressentir i ens avisa quan estem en un camí que no ens fa felices, hem de saber escoltar i acceptar les respostes del cor, sense por, recordant que és qui millor ens coneix.

El cor té la saviesa que dóna la calma, el cor no jutja, això ho fa la raó. Si seguim el cor, possiblement prendrem les millors decisions, alineades amb ell i segurament ens farà més felices.

El cor coneix la compassió i el perdó real, aquell que ens allibera de les ganes de venjança, dels pensaments tòxics d'ira i ràbia: el perdó ens permet trobar la pau.


Fins i tot als moments de por, de confusió hem de ser capaces de buscar la calma enmig de la confusió, el silenci enmig del soroll que fan els pensaments, confiar en el cor i deixar-nos guiar per ell com un far. Si sabem escoltar, les respostes arriben.


És una arma poderosa per enfrontar-nos a la por que a vegades paralitza i encega.

Per actuar, parlar, estimar, viure amb el cor i des del cor és important regalar-nos moments per estar amb nosaltres mateixes, fer el que més ens agrada i ens fa felices (passejar per un bosc, llegir, compartir temps amb les amigues...).


Cuidem-nos i estimem-nos, som les persones més importants de la nostra vida!


 

(🇪🇸 Castellano)


"El viaje más largo que harás en tu vida es el que va de tu cabeza a tu corazón"

(proverbio sioux)
En castellano hay una palabra para definir aquello que nos dice el corazón, las "corazonadas".

Otras lenguas hablan de "sentimiento de entrañas" o de "pre-sentimiento". Lo que es innegable es que todo el mundo podemos decir que alguna vez hemos sentido aquello que sale desde las profundidades de nosotras y que no es exactamente un razonamiento o un pensamiento definido, tampoco es una sensación; podríamos decir que es una vocecita interior que nos habla.


La educación que hemos tenido durante las últimas décadas en el mundo occidental nos ha inculcado que "nos definimos por aquello que hacemos y no por aquello que somos", a partir de aquí hemos dejado de escucharnos para saber qué queremos SER realmente.


La urgencia de la productividad ha originado generaciones de "muertos en vida", personas que se centran en acumular bienes materiales pensando que esto les traerá la felicidad en vez de encontrar algo que de verdad los apasione.

La felicidad no tiene nada que ver con aquello que poseemos... Y si no somos capaces de agradecer por lo que tenemos, difícilmente podremos disfrutar realmente de la vida.


Entonces, si todo el mundo tiene la capacidad de intuición, ¿cómo es que es tan difícil conectar con ella?


El secreto es respirar, en silencio.

La respiración consciente propicia el entrenamiento de la capacidad de escucharnos, aumenta el nivel de intuición.


Estudios recientes muestran que el flujo de información sigue un orden completamente diferente del orden jerárquico que ponía el cerebro al primer nivel, puesto que se ha observado que el primero en recibir la información es el corazón, más tarde la mente lo procesa y es sólo entonces cuando nos damos cuenta de que "sabemos" y el cuerpo manifiesta la información (piel de gallina...).


Si todo el mundo tiene la posibilidad de "pre-sentir", ¿cómo podemos conectar con esta parte nuestra tan sabia?


El corazón tiene las respuestas 💜

El corazón nos avisa antes de que las cosas pasen, nos hace presentir y nos avisa cuando estamos en un camino que no nos hace felices, tenemos que saber escuchar y aceptar las respuestas del corazón, sin miedo, recordando que es quien mejor nos conoce.

El corazón tiene la sabiduría que da la calma, el corazón no juzga, esto lo hace la razón. Si seguimos el corazón, posiblemente tomaremos las mejores decisiones ya que estarán alineadas con él y seguramente nos hará más felices.

El corazón conoce la compasión y el perdón verdadero, aquel que nos libera de las ganas de venganza, de los pensamientos tóxicos de ira y rabia: el perdón nos permite encontrar la paz.


Incluso en los momentos de miedo, de confusión tenemos que ser capaces de buscar la calma en medio de la confusión, el silencio en medio del ruido que hacen los pensamientos, confiar en el corazón y dejarnos guiar por él como un faro.

Si sabemos escuchar, las respuestas llegan.


Es una arma poderosa para enfrentarnos al miedo que a veces paraliza y ciega.

Para actuar, hablar, estimar, vivir con el corazón y desde el corazón es importante regalarnos momentos para estar con nosotras mismas, hacer lo que más nos gusta y nos hace felices (pasear por un bosque, leer, compartir tiempo con las amigas...).


¡Cuidémonos y querámonos, somos las personas más importantes de nuestra vida!


Autora:

Sandra Mayorga


17 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page