top of page

Sí, feminista! Accepto evolucionar, transformar-me, cultivar-me, observar-me i aprendre sense por

(Castellano abajo)


Aquesta setmana, la parada que fem al nostre recorregut és al cervell, la ment.


Recentment, totes hem vist la campanya No More Matildas, en honor a la Matilda Joslyn Gage, la primera científica a denunciar la injustícia que sistemàticament ha ignorat els descobriments de brillants científiques al llarg de la història.A l'associació de dones Investigadores i tecnòlogues (AMIT) han creat la campanya no sols per a assenyalar aquesta anul·lació del talent femení, sinó també per a retornar a aquestes científiques el lloc que justament els correspon en la història, començant per afegir un annex als llibres de primària, perquè les alumnes no sols tinguin referents masculins, com ha estat fins ara i perquè mai més les nenes sentin que "són menys brillants".


Us convidem a visitar la web de la campanya en la qual trobareu material descarregable. (https://www.nomorematildas).


Campanyes com aquesta, així com la visualització del Talent Femení a través del dia Mundial de la nena i la dona en la ciència del passat 11 de febrer, reforcen la idea que les nenes i les dones no tenim límits per aconseguir allò que volem.


Per això és necessari cultivar la nostra ment, fer treballar el cervell de manera constructiva a través de lectures que nodreixen el cervell.

Cultivem també la curiositat d'anar més enllà, de qüestionar, d'informar-nos sobre els temes del feminisme actual.


El Feminisme, entès com a idea transformadora en transformació, necessita dones intel·ligents, curioses, informades.

Afortunadament, estem en un moment en què és molt fàcil trobar articles, assajos, vídeos, tota mena de material informatiu sobre el feminisme, sobre les primeres feministes i les seves idees, sobre com aquest corrent ha anat evolucionant fins avui dia.

(També al nostre Blog, tenim una secció de "suggeriments" de llibres i textos.)

Enmig d'aquesta immensa disponibilitat de material és fonamental tenir un criteri que ens permeti descartar discursos que no tenen res a veure amb el feminisme.

Necessitem enfortir les nostres idees per a ser capaces de sostenir converses amb les amigues i conegudes, però també davant de persones que menyspreen el feminisme.

Justament perquè el feminisme està en constant evolució, necessita un debat intel·ligent, constructiu i crític; necessita ments àgils i flexibles capaces de desconstruir conscientment patrons i estereotips que ens han estat inculcats durant tota la nostra vida.


És un exercici d'auto observació que s'ha de fer des d'una profunda honestedat i transparència amb nosaltres mateixes, sense por i sense jutjar-nos. Si has llegit el blog anterior, saps que el cor és un aliat perfecte per deixar de banda el judici.


Et convidem a llegir, a cultivar-te, a compartir les teves idees amb qui prefereixes, a debatre, a escoltar qui ens sap més que nosaltres amb la idea de compartir recursos i coneixements i a deixar de banda d'una vegada les enveges i rivalitats entre dones que han afavorit tant el patriarcat.

 

(🇪🇸 Castellano)


Esta semana nuestro recorrido nos lleva a parar al cerebro, la mente.


Recientemente, todas hemos visto la campaña No More Matildas, en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera científica en denunciar la injusticia que sistemáticamente ha ignorado los descubrimientos de brillantes científicas a lo largo de la historia.En la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) han creado la campaña no solo para señalar esta anulación del talento femenino, sino también para devolver a estas científicas el lugar que justamente les corresponde en la historia, empezando por añadir un anexo en los libros de primaria, para que las alumnas y alumnos no solo tengan referentes masculinos, como ha sido hasta ahora, y para que nunca más las niñas sientan que "son menos brillantes".


Os invitamos a visitar la web de la campaña en la que encontraréis material descargable. (https://www.nomorematildas.com).


Campañas como esta, así como la visualización del Talento Femenino a través del día Mundial de la niña y la mujer en la ciencia del pasado 11 de febrero, refuerzan la idea que las niñas y las mujeres no tenemos límites para conseguir aquello que queremos.


Por eso es necesario cultivar nuestra mente, poner a trabajar el cerebro de manera constructiva a través de lecturas que lo nutran.

Cultivemos también la curiosidad de ir más allá, de cuestionar, de informarnos sobre los temas del feminismo actual.


El Feminismo, entendido como idea transformadora en transformación, necesita mujeres inteligentes, curiosas, informadas.


Afortunadamente, estamos en un momento en el que es muy fácil encontrar artículos, ensayos, videos, todo tipo de material informativo sobre el feminismo, sobre las primeras feministas y sus ideas, sobre cómo esta corriente ha ido evolucionando hasta hoy en día.

(También en nuestro Blog tenemos una sección de "sugerencias" de libros y textos.)

Entre de esta inmensa disponibilidad de material es fundamental tener un criterio que nos permita descartar discursos que no tienen nada que ver con el feminismo.

Necesitamos fortalecer nuestras ideas para ser capaces de sostener conversaciones con las amigas y conocidas, pero también ante personas que desprecian el feminismo o simplemente no lo entienden.Justamente porque el feminismo está en constante evolución, necesita un debate inteligente, constructivo y crítico; necesita mentes ágiles y flexibles capaces de deconstruir conscientemente patrones y estereotipos que nos han sido inculcados a lo largo de toda nuestra vida.


Es un ejercicio de auto observación que se tiene que hacer desde una profunda honestidad y transparencia con nosotras mismas, sin miedo y sin juzgarnos. Si has leído el blog anterior, sabrás que el corazón es un aliado perfecto para dejar de lado el juicio.


Te invitamos a leer, a cultivarte, a compartir tus ideas con quienes prefieras, a debatir, a escuchar quien sabe más que nosotras con la idea de compartir recursos y conocimientos y a dejar de lado de una vez por todas las envidias y rivalidades entre mujeres que han favorecido tanto el patriarcado.


Autora:

Sandra Mayorga


16 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page