top of page

Feminisme i Flamenc - R(oles) Flamenc, Al Pati!

(Castellano abajo)


En aquest camí que va des d'un punt de partida interior únic, propi per a aprofundir fins arribar a l'acte realització de l'artista; en aquest reinventar-se continu des del més personal cap al col·lectiu és on el Flamenc com a art adquireix grandesa universal.I és aquí en aquesta mar eterna d'art on la genialitat ha transvasat múltiples paradigmes; on el feminisme avui i ara com a moviment social imparable s'erigeix en un focus de gran ressonància en el panorama actual i futur de la cultura flamenca.

Temes sempre presents com l'obertura de la pròpia producció artística a dones, la necessitat de referents femenins en l'instrumental, la introducció de temàtiques des del femení o la reflexió de la gradual poca presència de públic femení en aquestes anteriors últimes dècades, vénen a evidenciar la necessitat transformadora i la importància d'obrir la porta a referents de creació.


R(oles) Flamenc, Al Pati! des de la pròpia obertura a la participació en la producció artística en aquesta edició amb Dona Cançó, com a la posada en escena amb tot un elenc de noves i consolidades figures que estan hissant amb valentia i respecte el seu procés creatiu cap a aquest horitzó es converteix en aquesta edició en una referència rotunda del valor d'aquesta simbiosi única des del flamenc al feminisme i viceversa; on s'obre pas un flamenc trencador amb el binari, ric, divers i lliure


És cert que el flamenc des del seu origen sempre va caminar més del costat del dissident i el feminisme com a moviment de lluita i reivindicació ve a fer eclosió un moment de reflexió col·lectiva crucial; però sens dubte és només a través de l'art quan aquest procés amb el qual iniciem aquesta entrada adquireix la seva empremta universal per a passar del col·lectiu a la riquesa de la nostra pròpia identitat cultural. En aquesta aposta R(oles) Flamenc, Al Pati! i Nou Barris ve a reivindicar-se com un moment, un espai, una temptativa oberta al fet que l'art flamenc ho transcendeixi i ho apropiï. 

(🇪🇸 Castellano)


Feminismo y Flamenco


En ese camino que va desde un punto de partida interior único, propio para profundizar hasta lo más hondo y llegar a la autorealización del artista; en ese reinventarse continuo desde lo más personal hacia lo colectivo es donde el Flamenco como arte adquiere grandeza universal.


Y es aquí en este mar eterno de arte donde la genialidad ha trasvasado múltiples paradigmas; donde el feminismo hoy y ahora como movimiento social imparable se erige en un foco de gran resonancia en el panorama actual y futuro de la cultura flamenca.

Temas siempre presentes como la abertura de la propia producción artística a mujeres, la necesidad de referentes femeninos en lo instrumental, la introducción de temáticas desde lo femenino o la reflexión de la paulatina poca presencia de público femenino en estas anteriores últimas décadas, vienen a evidenciar la necesidad transformadora y la importancia de abrir la puerta a referentes de creación.


R(oles) Flamenc, Al Pati! desde la propia apertura a la participación en la producción artística de Dona Cançó, como a la puesta en escena con todo un elenco de nuevas y consolidadas figuras que están izando con valentía y respeto su proceso creativo hacia este horizonte se convierte en esta edición en una referencia rotunda del valor de esta simbiosis única desde lo flamenco a lo feminista y viceversa; donde se abre paso un flamenco rompedor con lo binario, rico, diverso y libre.


Es cierto que el flamenco desde su origen siempre caminó más del lado de lo disidente y el feminismo como movimiento de lucha y reivindicación viene a eclosionar un momento de reflexión colectiva crucial; pero sin duda es sólo a través del arte cuando este proceso con el que iniciamos esta entrada adquiere su impronta universal para pasar de lo colectivo a la riqueza de nuestra propia identidad cultural. En esta apuesta R(oles) Flamenc, Al Pati! i Nou Barris viene a reinvidicarse como un momento, un espacio, una tentativa abierta a que el arte flamenco lo trascienda y lo apropie.

46 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page