top of page

"Entendre el que cal entendre" una mirada àmplia sobre l'empatia, els drets humans, els conceptes...

(Castellano abajo)

Entendre el que cal entendre Entendre el que cal entendre associació Dona Cançó


"Entendre el que cal entendre" una mirada àmplia sobre l'empatia, els drets humans, els conceptes que es van actualitzant com a societat i la necessitat de deixar de jutjar la vida dels altres i els estigmes del passat que encara s'intenten imposar i no corresponen als nostres temps.


Des de l'associació Dona Cançó treballem en l'àmbit de la cultura feminista, per i per a la visibilitat de dones i la memòria sobre diversitat sexual i de gènere, promovem el reconeixement de les realitats i els drets del moviment LGTBI a partir de la commemoració dels dies internacionals més rellevants.


Així mateix, volem visibilitzar la participació del col·lectiu LGTBI en els actes de difusió dels esdeveniments històrics i socials en els quals ha patit especialment discriminació o violència.

Per això, la nostra campanya "Entendre el que cal entendre" se centrarà en les següents dates:


31 Març Dia de la visibilitat trans.

Vol donar a conèixer la realitat trans i sensibilitzar contra de la discriminació cap a les persones trans de tot el món.


26 Abril Dia de la visibilitat lèsbica

Jornada per a defensar la igualtat de drets de les lesbianes i contribuir a fer visible les seves realitats amb la construcció d'un imaginari col·lectiu que s'ajusti a la diversitat existent en la nostra societat.


17 Maig Dia internacional contra la LGTBI-fòbia.

Commemora la desclassificació de l'homosexualitat com a malaltia mental per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 17 de maig de 1990. Té la finalitat de sensibilitzar sobre la LGTBI-fòbia i promoure l'interès de les autoritats i la ciutadania per a garantir els drets LGTBI en el món.


28 Juny Dia internacional de l'Orgull LGTBI.

Recorda que en 1969, a la ciutat de Nova York, es va produir una batuda policial en el local gai Stonewall Inn. Va ser la primera vegada que el col·lectiu gai es rebel·lava contundentment contra la repressió institucional i social que sofria. Es considera que aquest succés va marcar l'inici de l'alliberament homosexual.

El 26 de juny de 1977, en les Rambles de Barcelona, va tenir lloc la primera manifestació pels drets del col·lectiu LGTBI de l'Estat espanyol.


23 Setembre Dia internacional de la bisexualitat

Es va establir per primera vegada en 1999 a Califòrnia. La finalitat és reivindicar, reconèixer i celebrar la bisexualitat, a més de respondre a la marginació i als prejudicis, dins del clúster LGTBI i de la ciutadania en general, cap a les persones bisexuals.


1 -31 Octubre Octubre Trans

A tot el món se celebra i reivindica el Dia Internacional d'Acció per la despatologització Trans, convocada per "Stop Trans Pathologization". A Barcelona es duen a terme diversos actes de visibilització i activisme organitzats per entitats i persones trans durant tot el mes d'octubre.


Totes les persones tenen dret a la vida, la llibertat i la seguretat. Si acollim a la població LGBTI i entenem les seves identitats, podrem aprendre a eliminar moltes de les limitacions que imposen els estereotips de gènere.


Minorar i erradicar les discriminacions, injustícies o atropellaments patits per raó de l'orientació sexual o la identitat de gènere.

Visibilitzar i instal·lar en el debat públic i privat la realitat de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexe (LGBTI)

Plantejar plans en educació en els quals s'incorpori la perspectiva de gènere i diversitat sexual.

 

(🇪🇸 Castellano)"Entender lo que hay que entender" una amplia mirada sobre la empatía, los derechos humanos, los conceptos que se van actualizando en la sociedad, la necesidad de dejar de juzgar la vida de los otros y los estigmas del pasado que todavía se intentan imponer y no corresponden a nuestros tiempos.

Desde la asociación Dona Cançó trabajamos en el ámbito de la cultura feminista, por y para la visibilidad de mujeres y la memoria sobre diversidad sexual y de género, promovemos el reconocimiento de las realidades y los derechos del movimiento LGTBI a partir de la conmemoración de los días internacionales más relevantes. Asimismo, queremos visibilizar la participación del colectivo LGTBI en los actos de difusión de los acontecimientos históricos y sociales en los que ha sufrido especialmente discriminación o violencia.

Por ello, nuestra campaña “Entendre el que cal entendre” se centrará en las siguientes fechas:


31 Marzo Día de la visibilidad trans Quiere dar a conocer la realidad trans y sensibilizar en contra de la discriminación hacia las personas trans de todo el mundo.

26 Abril Día de la visibilidad lésbica Jornada para defender la igualdad de derechos de las lesbianas y contribuir a hacer visible sus realidades con la construcción de un imaginario colectivo que se ajuste a la diversidad existente en nuestra sociedad.

17 Mayo Día internacional contra la LGTBIfobia Conmemora la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990. Tiene la finalidad de sensibilizar sobre la LGTBIfobia y promover el interés de las autoridades y la ciudadanía para garantizar los derechos LGTBI en el mundo.

28 Junio Día internacional del Orgullo LGTBI Recuerda que en 1969, en la ciudad de Nueva York, se produjo una batida policial en el local gay Stonewall Inn. Fue la primera vez que el colectivo gay se rebelaba contundentemente contra la represión institucional y social que sufría. Se considera que este suceso marcó el inicio de la liberación homosexual. El 26 de junio de 1977, en las Ramblas de Barcelona, tuvo lugar la primera manifestación por los derechos del colectivo LGTBI del Estado español.

23 Septiembre Día internacional de la bisexualidad Se estableció por primera vez en 1999 en California. La finalidad es reivindicar, reconocer y celebrar la bisexualidad, además de responder a la marginación y a los prejuicios, dentro del clúster LGTBI y de la ciudadanía en general, hacia las personas bisexuales.

1 -31 Octubre Octubre Trans Por todo el mundo se celebra y reivindica el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, convocada por Stop Trans Pathologization. En Barcelona se llevan a cabo varios actos de visibilización y activismo organizados por entidades y personas trans durante todo el mes de octubre.


Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Si acogemos a la población

LGBTI y entendemos sus identidades, podremos aprender a eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género.


Aminorar y erradicar las discriminaciones, injusticias o atropellos padecidos en razón de la orientación sexual o la identidad de género.

Visibilizar e instalar en el debate público y privado la realidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)

Plantear planes en educación en los que se incorpore la perspectiva de género y diversidad sexual.


Autora:

Sandra Mayorga

Dona Cançó

24 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo