Multitud de conciertos

Performance

Coral Performance

Metoo

Un projecte social que vol donar visibilitat a tot allò que les dones volem dir, sigui quina sigui la condició social, l´edat, la nacionalitat, la diversitat...