Multitud de conciertos

Festivals

Festival

Empodera't

Empodera't

El projecte Empodera't neix de la voluntat de visualitzar l'activitat de les dones i el col·lectiu LGBTI als circuits artístics, on sol predominar l'activitat masculina, cis i heteronormativa.

 

La no visibilitat de les capacitats artístiques i creatives de les dones i persones LGBTI és un tema recurrent sobre els escenaris tant en la creació d’espectacles o companyies, com en les formacions musicals tant de petit com gran format. L’empoderament en l’escena és important per a donar peu a noves artistes, per a fer de l’escena un espai de lluita i reivindicació. És necessari per a donar veu a noves reivindicacions. 

Empoderat.jpg

Petit

Festival

El Petit Festival sorgeix de la idea de dinamitzar i donar més entitat a l'espai de la "Plaça de les Dones del 36" potenciant la creativitat femenina.

 

El Petit festival de les dones del 36 es realitza cada any amb un cicle d'actuacions diverses que acaben coincidint amb l'inici de les festes del barri de Gràcia a l'estiu.

 

El tema central és la creativitat femenina. El festival desplega un ventall d'amalgames de diferents disciplines i àmbits: musical, arts escèniques, arts plàstiques i arts urbanes entre d'altres.

 

La reivindicació històrica, donar veu, presència i crear espais de continuïtat ajudarà a consolidar el diàleg i la reflexió sobre temàtiques feministes actuals.