*Prevenció del maltractament, les violències i la manipulació subtil.

SECCIO JOVES: PREVENCIÓ DEL MALTRACTAMENT, LES VIOLÈNCIES I
LA MANIPULACIÓ SUBTIL EN L’ÀMBIT PRIVAT

                                               _________________________Breu presentació______________________
L’agressivitat envers a l’altre o la manipulació emocional són maneres de sotmetre a l’altre, d’exercir el control sobre la seva persona, amb l’objectiu de callar els seus desitjos, necessitats o interessos i mantenir-nos en un estat d’equilibri i control.
La violència física o verbal són el grau més extrem dintre d’un continu. És per això que és important educar als joves i fer-los conscients inclús dels petits actes de manipulació que succeeixen de manera quotidiana. I sobretot facilitar in buscar reforçament en l’entorn i/ o demanar ajuda quan aquestes actituds succeeixen dintre de l’àmbit íntim o privat i no són evidents per a l’entorn més proper.

                                     __________________________Metodologia___________________________
En aquest taller farem un viatge meditatiu amb música i text a través d’una experiència de maltractament subtil. Elaborarem amb l’art-teràpia a través d’un mural comú per crear i idear estratègies de prevenció adaptades als/les joves i les seves necessitats..

                                    __________________________Objectius___________________________

- Educar en matèria de violències, discriminació i diferències de Gènere i de d’altres col·lectius.
- Comprendre quines emocions es mouen quan ens maltracten o maltractem.
- Prendre consciència quan podem estar tenint conductes manipuladores o agressives envers a l’altre.
- Adonar-nos quan estem sent víctimes d’aquest tipus de conductes, participant o sent testimonis.
- Facilitar recursos per fer front amb eficàcia a aquests actes de violència.
- Educar en assertivitat sana i autèntica.
- Fomentar l’autocrítica, l’autoconsciència i la responsabilitat envers a nosaltres mateixos i a l’altre.

Com conèixer DONA CANÇÓ? assisteix com públic o contracta un espectacle!