FER FRONT A LA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE, LA MANIPULACIÓ I EL MASCLISME A LA VÍA PÚBLICA

SECCIO JOVES: FER FRONT A LA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE, LA
MANIPULACIÓ I EL MASCLISME A LA VÍA PÚBLICA

                                               _________________________Breu presentació______________________
El gènere (masculí o femení) és un constructe social que s’associa a uns trets sexuals i que pressuposa unes actituds determinades davant la vida, uns compromisos i una manera de sentir. Actituds que porten peu a diferència, establiment de jerarquia i/o discriminació. El mateix succeeix amb d’altres col·lectius o minories. A la via pública i a través dels mitjans rebem nombrosos
missatges que ens fan recordar que existeixen unes normes, uns estàndards i unes diferències, que ens allunyen i ens predisposen a certs comportaments o jocs de poder.
El gènere s’educa a la família i es construeix i defineix en societat. En l’espai públic podem començar a fer conscients a les/els joves de totes aquelles senyals i missatges que rebem i que determinen la manera de tractar-nos i respectar-nos.
Promoure la seva iniciativa per crear campanyes, així com educar-los per intervenir o reconduir amb precaució en actes de manipulació o maltractament més o menys evidents en el nostre entorn. I fer ús de les noves tecnologies de manera intel·ligent, creativa i pràctica per difondre propostes en aquesta línia..

                                     __________________________Metodologia___________________________
En aquest taller farem de detectius en la via pública per a detectar senyals més o menys evidents de discriminació o masclisme. A través de la creativitat, el joc i/o la performance plantejarem petites propostes, senzilles, per poder impulsar les/els joves a actuar proactiva i assertivament davant d’aquestes, fent ús de les noves tecnologies i de les eines o recursos que disposem al nostre abast. I també per a actuar previngudament davant de situacions més conflictives.

                                    __________________________Objectius___________________________

- Educar en matèria de violències, discriminació i diferències de Gènere i de d’altres col·lectius.
- Aprendre a detectar senyals més o menys evidents de discriminació o masclisme a la via pública.
- Facilitar recursos creatius i pràctics per fer front amb eficàcia a aquests actes de discriminació o violència.
- Crear iniciatives i campanyes de sensibilització impulsades pels joves a través de xarxes socials i/o noves tecnologies.

Com conèixer DONA CANÇÓ? assisteix com públic o contracta un espectacle!